Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

VIP-Global s.r.o.,

Vodná 23/10, 945 01 Komárno.

Konateľ
Ondrej Nagy

Kontakt:
+421 905 739 027
+421 908 833 727

e-mailová adresa:
info@vip-klima.sk

IČO: 50 556 363
DIČ: 2120368723
IČ DPH: SK2120368723.

Bankové spojenie:
Slovenská Sporiteľňa
č. účtu: IBAN: SK97 0900 0000 0051 1994 6250

Kontakt