Montáž klimatizácie


V odbore montáž a predaj klimatizácie máme už viac ako desať ročnú prax, čo zaručuje stopercentnú bezpečnosť, dobre a čisto vykonanú prácu.  
Montáž klimatizácie v cene 170 € bez DPH obsahuje:

- prierazy stien 

- uchytenie konzoly pre vonkajšej jednotky

- montáž chladiaceho okruhu (medenej rúry) v prípade do PVC lišty alebo do steny (nie do betónu)

- montáž odvodu kondenzátu

- vybudovanie prívod elektrického napájania do 6 metrov

- vytvorenie komunikácie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou (s komunikačným káblom 5 x 1,5 CYKY)

- montáž samotnej jednotky (aj vnútornej aj vonkajšej)

- spojenie jednotky s chladiacim okruhom

- vákuovanie chladiaceho okruhu

- plnenie chladiva

- spustenie klimatizačnej jednotky

- zaškolenie

K cene za štandardnú montáž jednotky pripočítame:

- rozvody chladu. Cena rozvodov je 16 €/ m bez DPH. Presná dĺžka chladiaceho okruhu sa určí pri obhliadke alebo počas montáže.

- konzola na uchytenie vonkajšej jednotky. Cena základnej konzoly, silentbloky a kotvy je 35 € bez DPH.

Špeciálne požiadavky a nečakané situácie môžu ovplyvniť konečnú cenu montáže. Také môžu byť:

- zasekanie trasy do betónu

- iný typ konzoly

- použitie vysokozdvižnej plošiny

- elektrické napájanie do hlavného rozvádzača

- dodávka a montáž pridaného čerpadla kondenzátu

- iná práca navyše

Ďalšie informácie o montáži:

- síce sa počas montáže vyskytne hluk a prach, my sa ale snažíme tieto nepríjemnosti minimalizovať

- montáž jednotky sa môže predĺžiť kvôli nečakaným okolnostiam, my sa ale snažíme montáž dokončiť za jeden deň a nerušiť váš komfort zbytočne

- klimatizáciu privezieme v deň montáže

- cena montáže nezahŕňa dokončovacie murárske práce.