0

Servis klimatizácie

 (profilaktika)

Servis je jedna z najdôležitejších služieb ktoré klimatizácie potrebujú. Firma, ktorej hlavným profilom je montáž a predaj klimatizácie, nemôže byť považovaná za seriózneho bez poskytnutia odborného servisu.

Pravidelný a odborný servis klimatizácie garantuje predovšetkým:

  - čistý a zdravotne nezávadný vzduch

   - bezporuchovú prevádzku

    - predĺženie životnosti klimatizácie

    Výrobcovia zariadenia odporúčajú profilaktiku (čistenie a údržbu) jednotiek minimálne raz za rok vyškoleným technikom.

    Servis klimatizácie zahŕňa:

     - čistenie vnútornej aj vonkajšej jednotky

      - čistenie a dezinfekciu filtra a výparníka vnútornej jednotky

       - kontrolu množstva chladiva

        - meranie tlaku v systéme

         - preplach odvodu kondenzátu

          - kontrolu elektrických kontaktov vnútornej a vonkajšej jednotky

          Cena servisu klimatizácie (1 vnútorná a 1 vonkajšia jednotka): 40 EUR bez DPH. Pri väčšom množstve jednotiek poskytujeme výraznú zľavu. Realizujeme servis všetkých typov klimatizácie v domoch, v bytoch, v kanceláriách a v iných priestoroch. Kontaktujte nás na telefónnom čísle: 0905 739 027, 0908 833 727 alebo e-mailom: info@vip-klima.sk